Aanmelden

U kan aanmelden tussen 28/02/2023 tot en met 21/03/2023. Aanmelden kan u via deze link:

Ouderportaal

Het moment van aanmelding speelt geen rol, zolang je aanmeldt tijdens deze aanmeldingsperiode.