WAAROM WERKEN WE MET AANMELDEN

Wij zijn een kleine school, weliswaar met heel veel ruimte, maar met slechts één klas per leeftijdsgroep. Wij vinden deze kleinschaligheid een grote meerwaarde en wensen die ook te behouden, vandaar dat we maar een beperkte hoeveelheid leerlingen (=capaciteit) per klasgroep toe laten. Daarom zijn we wettelijk verplicht aan te melden.

 

Er wordt dus niet meer rechtstreeks en chronologisch ingeschreven op school. Ouders moeten hun kind eerst aanmelden (=kind registreren in het systeem). In een welbepaalde periode, de aanmeldingsperiode, worden alle aanmeldingen verzameld. Pas daarna worden de plaatsen verdeeld. Hieronder lees je hoe dat gebeurt.

WIE MOET NIET AANMELDEN

· Broers en zussen, en kinderen van personeel:

 

Deze kinderen krijgen van rechtswege voorrang indien zij zich inschrijven in de voorrangsperiode (van 01/09/23-26/02/24).

WIE MOET WEL AANMELDEN?

Alle andere kinderen moeten aangemeld worden:

 

· Kleuters geboren in 2022:

Alle kinderen geboren in 2022 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2024-2025 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2025!

· Kinderen die van school veranderen en bij ons wensen in te schrijven.

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Enkel de Ginsteschool zal met dit systeem werken. Indien u niet aanmeldt en toch in deze school wil inschrijven dan kan u dat pas doen in de periode van de vrije inschrijvingen (vanaf 23/05/24). Indien er dan geen vrije plaatsen meer zijn voor een bepaalde leeftijdsgroep, dan komt u op een wachtlijst terecht.

HOE GA JE TE WERK?

1. Aanmelden

 

Ga naar de rubriek "aanmelden".

Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde leeftijdsgroep, zal de software plaatsen toewijzen op basis van afstand in de eerste plaats en daarna volgens toeval. Hoe gebeurt dat? De aangemelde kinderen worden geordend op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. Enkel door Google Maps gekende straten, worden in aanmerking genomen. Daardoor komen kleine wegeltjes soms niet in aanmerking bij de berekening van de wandelafstand. Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip van aanmelden geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen.

2. Informatiebericht

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode ontvang je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van weigering met vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst.

3. Inschrijving in de school

Met een document van toewijzing ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. De inschrijvingsperiode voor aangemelde en toegewezen kinderen loopt vanaf 22/04/24 tot en met 13/05/24.

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

· Het bericht van toewijzing

· De kids-ID of een kleefbriefje van de mutualiteit op naam van uw kind

· Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

· Bewijs domicilie-adres van het kind (kids-ID of attest van woonst van de gemeente)

· Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

4. Wat doen met een bericht van weigering?

Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. Je kan door de school gecontacteerd worden om voor een openstaande plaats te komen inschrijven indien een ander kind vertrekt of toegewezen maar niet ingeschreven werd. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Deze plaats wordt bepaald op basis van afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school.

5. Vrije inschrijvingsperiode vanaf 23/05

Tijdens deze periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch en rechtstreeks op de school. Alle andere voorrangsregels vervallen. Indien de school geen vrije plaatsen meer heeft, ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van het je kind op de wachtlijst. Alle wachtlijsten blijven geldig t.e.m. 30 juni 2024.