VEEL GESTELDE VRAGEN

MOET IK MIJN KIND AANMELDEN?
Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in onze school.
VOOR WELKE SCHOLEN KAN IK MIJN KIND AANMELDEN?
U kan u kind in Oostrozebeke enkel aanmelden voor de Ginsteschool.
IS HET TIJDSTIP WAAROP IK MIJN KIND AANMELD VAN BELANG?
Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden. Let wel: dit moet wel in die aanmeldingsperiode gebeuren.
WELKE GEGEVENS HEB IK NODIG OM MIJN KIND AAN TE MELDEN?
U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op de kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. U kan vragen om het rijksregisternummer van uw kind op dat document te vermelden. Heeft uw kind geen rijksregisternummer? Dan kan u aanmelden met een dummy-rijksregisternummer. Neem hiervoor contact op met de beheerder door een mail te sturen naar lieve.mallisse@ginsteschool.be.
HOEVEEL VRIJE PLAATSEN ZIJN ER?
U vindt een overzicht van de vrije plaatsen onder de rubriek "Vrije plaatsen". Deze rubriek wordt geactualiseerd net voor de start van elke aanmeldingsperiode.
HOE WORDEN DE VRIJE PLAATSEN VERDEELD?
STAP 1: De leerlingen worden geordend. Elke school heeft een lijst met de kinderen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar/leerjaar. Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is de wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de school.

De leerlingen zijn nu geordend. De ordening is belangrijk voor de rest van de procedure. Leerlingen krijgen een plaats in een school, in de volgorde van deze ordening.

STAP 2: De leerlingen worden toegewezen aan de vrije plaatsen.

HOE WORDT DE AFSTAND BEREKEND?
De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. Deze commissie bestaat uit één vertegenwoordiger van het schoolbestuur en een lid van de schoolraad.
WELK ADRES GEEF IK OP?
Het domicilie-adres van het kind. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister of het werkadres van één of beide ouders, indien dit adres dichter bij school gelegen is. Hierop kan controle uitgevoerd worden. Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend. Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij meerderheid.
HOE WIJZIG IK MIJN GEGEVENS IN HET AANMELDINGSSYSTEEM?
Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via lieve.mallisse@ginsteschool.be
WAT IS EEN BERICHT VAN TOEWIJZING?
Op uw bericht van toewijzing staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Dankzij dit bericht bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw toewijzing of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.
WAT IS EEN BERICHT VAN WEIGERING?
Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.
HOE LANG IS DE PLAATS VAN MIJN KIND OP DE WACHTLIJST GELDIG?
De plaats is geldig tot en met 30 juni 2024.
WAT ALS IK VIND DAT MIJN WEIGERING ONTERECHT WAS?
U kan terecht bij de beheerder van het systeem via lieve.mallisse@ginsteschool.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer informatie vindt u op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.
WAT ALS IK GEEN COMPUTER OF INTERNET HEB?
U kan terecht bij de beheerder van het systeem via lieve.mallisse@ginsteschool.be 0472/62 19 56 of 056/66 66 04.
WAT HEB IK NODIG OM MIJN KIND IN TE SCHRIJVEN IN DE SCHOOL?
Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

· Het bericht van toewijzing

· De kids-ID of een kleefbriefje van de mutualiteit op naam van uw kind

· Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

· Bewijs domicilie-adres van het kind (kids-ID of attest van woonst van de gemeente)

· Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres