Hallo flinke kleuter,

Je bent bijna 2,5 jaar en dat wil zeggen dat je binnenkort naar school mag komen.
Wil je graag al eens een kijkje komen nemen in onze klas en eens kijken in de verschillende speelhoeken?
Dan verwelkomen we je graag op onze open-klasdagen (kijkdagen).

 

Voor het schooljaar 2021 – 2022 gelden volgende instapdata:

 

 Geboren tot en met …

 

      Instappen na…

   Dus vanaf…

 1 maart 2019 zomervakantie     Dinsdag 1 september 2021
 8 mei 2019 herfstvakantie      Maandag 8 november 2021
10 juli 2019 Kerstvakantie      Maandag 10 januari 2022
1 augustus 2019 Teldag      Maandag 1 februari 2022
7 september 2019 Krokusvakantie      Maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019 Paasvakantie     Dinsdag 19 april 2022
30 november 2019 Hemelvaart     Maandag 30 mei 2022

Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen in het schooljaar 2022-2023

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Opendeurdag zaterdag 7 mei van 10u30-12u – onder voorbehoud van versoepelingen n.a.v. corona.

Kinderen voor het schooljaar 2022-2023 kunnen zich aanmelden via het volgende formulier :

Aanmeldingsformulier 2022-2023

WAT HEB JE NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?

Bij de inschrijving moeten de ouders de SIS-kaart voorleggen of een ander officieel document waarop de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind staat: bijvoorbeeld een trouwboekje of geboortebewijs, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …

De school vraagt ook het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de SIS-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

  • of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen
  • of je kind al in een andere school ingeschreven is

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de school je inschrijving weigeren.

WANNEER KAN JE JE KIND LATEN INSCHRIJVEN?

Elke schooldag tussen 8.30u en 15.30u (op woensdag enkel in de voormiddag) of op afspraak.

Het is wel belangrijk om je kind reeds te laten inschrijven op de dag dat het 2 jaar en 6 maanden wordt, ook als het nog even moet wachten op de volgende instapdatum. Immers, alle kleuters die ingeschreven zijn tellen mee voor lestijden en zeker die kleuters die op 1 februari ingeschreven zijn, want zij tellen mee voor de berekening van de lestijden voor volgend schooljaar.

Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn. Kennismaken met de juf en het klasje kan natuurlijk wel, best na afspraak.

HOE BEREID IK MIJN KIND VOOR?

Neem de tijd om de stap naar de kleuterschool voor te bereiden, niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Vele ouders voelen zich de eerste schooldagen ook zelf onwennig.

Enkele praktische tips.

  • Vertel uw kind over de school, over de nieuwe vriendjes, over de juf die vertelt en zingt, over het speelgoed, de speelplaats, enz…
  • Maak uw kind duidelijk dat mama’s en papa’s niet op school blijven maar wel steeds terugkomen Laat je kind een paar keer bij familie of vrienden spelen. Zo went het aan spelen zonder mama of papa.
  • Ga samen met uw kind een kijkje nemen in de school. Maak op voorhand reeds kennis met de juf, het klaslokaal en de directie van de school.
  • In de handel of in de bibliotheek vindt u goede vertelboekjes over het naar school gaan.
  • Maak uw kleuter al wat gewoon aan de schooluren, bv. op tijd opstaan, op tijd gaan slapen.
  • Oefen samen de jas aandoen en de boekentas dichtmaken. Maak samen met uw kind de schooltas klaar. Zet de boekentas in de woonkamer. Laat hem eens drinken uit de drinkbus of eten uit de brooddoos.

Extra informatie vind je ook in het startersboek voor ouders.

MEER INFO?

NIET VERPLICHT, WEL EEN AANRADER!

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht.
Maar in het kader van de beoogde kleuterparticipatie is het voor de ontwikkeling van de kleuter van belang om zo vroeg en zo vaak mogelijk op school aanwezig te zijn.
Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.