Hallo flinke kleuter,

Je bent bijna 2,5 jaar en dat wil zeggen dat je binnenkort naar school mag komen.
Wil je graag al eens een kijkje komen nemen in onze klas en eens kijken in de verschillende speelhoeken?
Dan verwelkomen we je graag op onze open-klasdagen (kijkdagen).

Voor het schooljaar 2023 - 2024 gelden volgende instapdata:

Geboren tot en met ...

 

      Instappen na...

   Dus vanaf...

 
 1 maart 2021zomervakantie    Vrijdag 1 september 2023 
 6 mei 2021herfstvakantie     Maandag 6 november 2023 
8 juli 2021Kerstvakantie     Maandag 8 januari 2024 
1 augustus 2021Teldag     Maandag 1 februari 2024 
19 augustus 2021Krokusvakantie     Maandag 19 februari 2024 
15 oktober 2021Paasvakantie    Maandag 15 april 2024 
13 november 2021Hemelvaart    Maandag 13 mei 2024 

Voor het schooljaar 2024 - 2025 gelden volgende instapdata:

Geboren tot en met ...

 

      Instappen na...

   Dus vanaf...

 
 1 maart 2022zomervakantie    Maandag 2 september 2024 
 4 mei 2022herfstvakantie     Maandag 4 november 2024 
6 juli 2022Kerstvakantie     Maandag 6 januari 2025 
1 augustus 2022Teldag     Maandag 3 februari 2025 
10 september 2022Krokusvakantie     Maandag 10 maart 2025 
22 oktober 2022Paasvakantie    Dinsdag 22 april 2025 
2 december 2022Hemelvaart    Maandag 2 juni 2025 

Kinderen die van school veranderen melden zich aan via het aanmeldingsformulier vooraleer kan ingeschreven worden.

Bijkomende info en het aanmeldingsformulier kan je vinden onder de categorie 'hoe inschrijven'.

WAT HEB JE NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?

Hiervoor verwijzen we graag naar het tabblad 'hoe inschrijven'.

HOE BEREID IK MIJN KIND VOOR?

Neem de tijd om de stap naar de kleuterschool voor te bereiden, niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Vele ouders voelen zich de eerste schooldagen ook zelf onwennig.

 

Enkele praktische tips.

  • Vertel uw kind over de school, over de nieuwe vriendjes, over de juf die vertelt en zingt, over het speelgoed, de speelplaats, enz…
  • Maak uw kind duidelijk dat mama’s en papa’s niet op school blijven maar wel steeds terugkomen Laat je kind een paar keer bij familie of vrienden spelen. Zo went het aan spelen zonder mama of papa.
  • Ga samen met uw kind een kijkje nemen in de school. Maak op voorhand reeds kennis met de juf, het klaslokaal en de directie van de school.
  • In de handel of in de bibliotheek vindt u goede vertelboekjes over het naar school gaan.
  • Maak uw kleuter al wat gewoon aan de schooluren, bv. op tijd opstaan, op tijd gaan slapen.
  • Oefen samen de jas aandoen en de boekentas dichtmaken. Maak samen met uw kind de schooltas klaar. Zet de boekentas in de woonkamer. Laat hem eens drinken uit de drinkbus of eten uit de brooddoos.

Extra informatie vind je ook in het startersboek voor ouders.

MEER INFO?

 

 

NIET VERPLICHT, WEL EEN AANRADER!

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht tot en met de 2de kleuterklas.
Maar in het kader van de beoogde kleuterparticipatie is het voor de ontwikkeling van de kleuter van belang om zo vroeg en zo vaak mogelijk op school aanwezig te zijn.
Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

 

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.