Hallo flinke kleuter,

Je bent bijna 2,5 jaar en dat wil zeggen dat je binnenkort naar school mag komen.
Wil je graag al eens een kijkje komen nemen in onze klas en eens kijken in de verschillende speelhoeken?
Dan verwelkomen we je graag op onze open-klasdag (kijkdag). Deze gaat dit jaar door op zaterdag 3 februari 2024 om 10u.

 

Voor het schooljaar 2023 - 2024 gelden volgende instapdata:

Geboren tot en met ...

 

      Instappen na...

   Dus vanaf...

 
 1 maart 2021 zomervakantie     Vrijdag 1 september 2023  
 6 mei 2021 herfstvakantie      Maandag 6 november 2023  
8 juli 2021 Kerstvakantie      Maandag 8 januari 2024  
1 augustus 2021 Teldag      Maandag 1 februari 2024  
19 augustus 2021 Krokusvakantie      Maandag 19 februari 2024  
15 oktober 2021 Paasvakantie     Maandag 15 april 2024  
13 november 2021 Hemelvaart     Maandag 13 mei 2024  

Voor het schooljaar 2024 - 2025 gelden volgende instapdata:

Geboren tot en met ...

 

      Instappen na...

   Dus vanaf...

 
 1 maart 2022 zomervakantie     Maandag 2 september 2024  
 4 mei 2022 herfstvakantie      Maandag 4 november 2024  
6 juli 2022 Kerstvakantie      Maandag 6 januari 2025  
1 augustus 2022 Teldag      Maandag 3 februari 2025  
10 september 2022 Krokusvakantie      Maandag 10 maart 2025  
22 oktober 2022 Paasvakantie     Dinsdag 22 april 2025  
2 december 2022 Hemelvaart     Maandag 2 juni 2025  

Kinderen die van school veranderen melden zich aan via het aanmeldingsformulier vooraleer kan ingeschreven worden.

Bijkomende info en het aanmeldingsformulier kan je vinden onder de categorie 'hoe inschrijven'.

WAT HEB JE NODIG BIJ DE INSCHRIJVING?

Hiervoor verwijzen we graag naar het tabblad 'hoe inschrijven'.

HOE BEREID IK MIJN KIND VOOR?

Neem de tijd om de stap naar de kleuterschool voor te bereiden, niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Vele ouders voelen zich de eerste schooldagen ook zelf onwennig.

 

Koekeloeremoment : 

Kort voor de eerste schooldag van je peuter, mag je als ouder of grootouder een momentje samen naar de klas komen. Dit is de ideale gelegenheid voor jouw kind om al even te wennen. Dit koekeloeremoment gaat gaat (meestal) door op vrijdag na school tussen 16u en 17u30. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging van de juf.

 

Enkele praktische tips.

  • Vertel uw kind over de school, over de nieuwe vriendjes, over de juf die vertelt en zingt, over het speelgoed, de speelplaats, enz…
  • Maak uw kind duidelijk dat mama’s en papa’s niet op school blijven maar wel steeds terugkomen Laat je kind een paar keer bij familie of vrienden spelen. Zo went het aan spelen zonder mama of papa.
  • Ga samen met uw kind een kijkje nemen in de school. Maak op voorhand reeds kennis met de juf, het klaslokaal en de directie van de school.
  • In de handel of in de bibliotheek vindt u goede vertelboekjes over het naar school gaan.
  • Maak uw kleuter al wat gewoon aan de schooluren, bv. op tijd opstaan, op tijd gaan slapen.
  • Oefen samen de jas aandoen en de boekentas dichtmaken. Maak samen met uw kind de schooltas klaar. Zet de boekentas in de woonkamer. Laat hem eens drinken uit de drinkbus of eten uit de brooddoos.

Extra informatie vind je ook in het startersboek voor ouders.

MEER INFO?

 

 

NIET VERPLICHT, WEL EEN AANRADER!

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht tot en met de 2de kleuterklas.
Maar in het kader van de beoogde kleuterparticipatie is het voor de ontwikkeling van de kleuter van belang om zo vroeg en zo vaak mogelijk op school aanwezig te zijn.
Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

 

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.