MIDDAGMAAL

De leerlingen die blijven eten (middag) gaan met een vaste begeleider naar de refter. Iedereen krijgt in het begin van het schooljaar daar een vaste plaats toegewezen.
Tijdens de middag beperkt het drankaanbod zich tot water (gratis) en/of soep. Per middagbeurt rekenen we 4,20 euro aan voor een warme maaltijd en 1,28 euro voor wie boterhammen meebrengt – toezicht  inbegrepen.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG: PLUTO

De kinderen kunnen voor- en naschools naar de kinderopvang ‘Pluto’ in de ginsteschool.

pluto

Openingsuren tijdens de schooldagen
Op maandag, dinsdag en donderdag van 6.45 tot 8.15 uur en van 16.00 tot 19.00 uur.
Op woensdag van 6.45 tot 8.15 uur en van 11.30 tot 19.00 uur.
Op vrijdag van 6.45 tot 8.15 uur en van 15.00 tot 18.00 uur.

Locatie en begeleiding
De kinderopvang gaat door in de school. Afhankelijk van het weer zijn de speelplaatsen en het speelplein eveneens het actieterrein van de kinderen.
Ervaren begeleiders stimuleren de kinderen tot een aangenaam samenspel en een gevarieerde ontspanning.
Het respectvol omgaan met elkaar wordt bij de kinderen sterk aangemoedigd.

Ouderbijdrage
Tarief: 1,26 euro per begonnen half uur, koek en drank inbegrepen. Bij de opvang van meerdere aanwezige kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dagdeel wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.
De kosten voor kinderopvang georganiseerd door de school zijn fiscaal aftrekbaar.
Via een maandelijkse factuur worden u de gemaakte kosten bekendgemaakt.

De school reikt jaarlijks een fiscaal attest uit voor uw belastingsaangifte.

Vragen?

Voor vragen of meer uitleg kunt u terecht bij de directeur Lieve Mallisse
056/66 66 04
of directie@ginsteschool.be
gsm nummer Pluto: 0479/12 27 45

 

Er is een vlotte samenwerking met de gemeentelijke kinderopvangdienst ‘De Wiemkes’.
’s  Morgens worden de kinderen per bus van de kinderopvangdienst naar de school gebracht. Om 16.00 uur of 15.00 uur en op woensdagmiddag worden ze op school opgehaald en naar de kinderopvangdienst gebracht.
Voor meer info zie onthaalbrochure van ‘Pluto’ of infobrochure van ‘De Wiemkes’.