WAAROM EEN OUDERCOMITE?

De basisdoelstelling van het oudercomité is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Naast het vormen van een brug tussen school en ouders is het oudercomité ook betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten. Dit stelt ons in de mogelijkheid om de school wat meer werkingsmiddelen te verstrekken en de schoolfactuur voor de ouders onder controle te houden.

Het staat garant voor de participatie van de ouders in het schoolgebeuren en via zijn afgevaardigden ook in de schoolraad.

Maandelijks komt het ouderbestuur samen met de directie en de leerkrachten om de belangen van uw kind(eren) te bespreken. Wanneer u interesse heeft om mee te werken binnen het oudercomité, graag een seintje aan de directie of de voorzitter van de oudervereniging.

U kan ons steeds terugvinden op

ORGANISATIE

VOORZITTER

0475/57 44 77

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

LEDEN

LEDEN