START SCHOOLJAAR

Dinsdag 1 september 2020

VRIJE DAGEN 1STE TRIMESTER

pedagogische studiedag
maandag 14 september 2020

facultatieve verlofdag
maandag 5 oktober 2020

herfstvakantie
maandag 2 november t.e.m. zondag 8 november 2020

wapenstilstand
woensdag 11 november 2020

kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021

VRIJE DAGEN 2DE TRIMESTER

facultatieve verlofdag
maandag 25 januari 2021

krokusvakantie
maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 20 februari 2021

pedagogische studiedag
maandag 22 maart 2021

paasvakantie
maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021

VRIJE DAGEN 3DE TRIMESTER

Hemelvaartdag

donderdag 13 mei 2021

brugdag
vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag
maandag 24 mei 2021

EINDE SCHOOLJAAR

Woensdagmiddag 30 juni 2021