START SCHOOLJAAR

Donderdag 1 september 2022

VRIJE DAGEN 1STE TRIMESTER

pedagogische studiedag
maandag 12 september 2022

facultatieve verlofdag
maandag 3 oktober 2022

herfstvakantie
maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022

wapenstilstand
vrijdag 11 november 2022

pedagogische studiedag SG (ICT)
woensdag 23 november 2022

kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

VRIJE DAGEN 2DE TRIMESTER

facultatieve verlofdag
vrijdag 27 januari 2023

krokusvakantie
maandag 20 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023

pedagogische studiedag
woensdag 15 maart 2023

paasvakantie
maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023

VRIJE DAGEN 3DE TRIMESTER

Dag van de Arbeid
maandag 1 mei 2023

Hemelvaartdag
donderdag 18 mei 2023

brugdag
vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag
maandag 29 mei 2023

EINDE SCHOOLJAAR

vrijdagmiddag 30 juni 2023