START SCHOOLJAAR

vrijdag 1 september 2017

VRIJE DAGEN 1STE TRIMESTER

lokale verlofdag
maandag 11 september 2017

pedagogische studiedag
woensdag 18 oktober 2017

herfstvakantie
maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017

Wapenstilstand
zaterdag 11 november 2017

kerstvakantie
maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018

VRIJE DAGEN 2DE TRIMESTER

krokusvakantie
maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 maart 2018

pedagogische studiedag
woensdag 7 maart 2018

lokale verlofdag
maandag 19 maart 2018

paasvakantie
maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018

VRIJE DAGEN 3DE TRIMESTER

Feest van de Arbeid
dinsdag 1 mei 2018

Hemelvaartdag
donderdag 10 mei 2018

brugdag
vrijdag 11 mei 2018

Pinkstermaandag
maandag 21 mei 2018

EINDE SCHOOLJAAR

vrijdagmiddag 29 juniĀ 2018